REKLAMA NA PORTALU SEGA-SKY

 


URUCHOMIENIE ORYGINALNEGO IMPORTU NA DOWOLNEJ KONSOLI SEGA SATURN

  
Platforma - SEGA Saturn
Autor - Rolly

 


Sprawa oryginalnych import�w na DC by�a do�� �atwa do obej�cia ze wzgl�du na du�� game program�w maj�c� t� funkcj� (
Action Replay, Gameshark,DC-X) ,wi�c ka�dy posiadacz Dreamcast'a m�g� sobie pograc na pal'owskiej konsoli w ulubione gry wydane tylko w Japonii czy USA bez wi�kszych problem�w. Natomiast z Saturnem, niestety nie by�o a� tak r�owo (a to mod chip, drogi cart do opalania import�w czy najgorszy wyb�r - granie na kopiach). Poni�ej postara�em si� wam opisa� jak tanim kosztem i bez m�czenia lasera kopiami gier, odpali� ukochany oryginalny import (zar�wno Ntsc-J jak i Ntsc-U itp.) Na dowolnej konsoli SEGA saturn


Co bedzie nam potrzebne :
* Konsola z zaklejonym czujnikiem otwierania klapki (identycznie jak przy swap trick'u)
* Oryginalna gra,
* Czysty cd
* Programy
CDrwin oraz Saturn Country Code Changer (dost�pne w dziale Downloads).


Wi�c zaczynamy. Nasz orygina� wk�adamy do cd-romu w komputerze pc i kopiujemy go programem Cdrwin u�ywaj�c opcji Backup Disc (w razie problem�w skorzystajcie np. z CDMage) na nasz dysk twardy (otrzymamy pliki .bin i .cue). Nast�pnie uruchamiamy program Country Code Changer i wybieramy nasz� wcze�niej zrobion� kopi� gry (czyli plik bin). Zmieniamy jej region na ten, w kt�rym si� znajdujemy (w przypadku polski jest to Europe) , zaznaczamy opcj� clear other codes i klikamy na Patch Iso File. Nast�pnie ponownie przy pomocy programu CDRwin, nagrywamy na czysty cd nasz� kopi� (opcja Record , �adujemy plik .cue i nic nie zmieniamy w ustawieniach, pr�dko�� zapisu to x4).
Pierwszy etap mamy za sob�.

Teraz nieco wi�cej kombinowania. Gdy ju� nasz Saturn jest przygotowany do Swap trick'a, wykonujemy go u�ywaj�c naszej kopii i oczywi�cie orygina�u. Jak to zrobi� - filmik tutaj. Gdy nasza kopia ju� si� za�aduje (tzn. gra si� uruchomi i zobaczymy np. Menu) ,otwieramy klapk� i zmieniamy do�� szybko nasz nagrany cd na orygina�. Mimo i� orygina� jest w systemie NTSC-J ,konsola nie zresetuje nam gry i zostanie najnormalniej w �wiecie oszukana.
W ten oto spos�b gramy na naszym imporcie bez przer�bek, cart�w i przy okazji dbamy o nasz laser, u�ywaj�c tylko jednego CD (ewentualnie drugiego - jeden na japo�ce, drugi ameryka�ce) do podmiany.

 

2005-2018 © SEGA-SKY Polska is fan site. All Rights Reserverd.
Sonic the Hedgehog, Dreamcast and all other SEGA, ATLUS, Sammy related trademarks and games © SEGA Sammy Holdings.